Odluka o visini članarine za 2023.

2023

U Prelogu dana 9.1.2023. donesena je odluka o visini članarina za 2023. godinu!

Članarine su definirane na sljedeći način:

1. Seniori (pojedinačna) — 60 Eura
2. Seniori (obiteljska)* — 90 Eura
3. Umirovljenici/studenti/djeca — 30 Eura
4. Pravna osoba** — 70 Eura
5. Mala škola tenisa*** — 20 Eura/mjesečno za 2 sata treninga tjedno
6. Mala škola tenisa*** — 30 Eura/mjesečno za 3 sata treninga tjedno
7. Korištenje terena za osobe koje nisu članovi TK Prelog — 4 Eura/sat, 7 Eura/2 sata.