Članarine

Hits: 879

Članarine godišnje:
Obiteljska – 600 kn
Pojedinačna – 400 kn
Djeca – 200 kn
Penzioneri – 200 kn
Studenti – 200 kn
Uplate se mogu izvršiti na Žiro račun kluba HR1323400091116019430 ili u prostorijama kluba nakon 17 sati

2d barkod za skeniranje za internet bankarstvo:

Primjer uplatnice za plaćanje članarine