O nama

Tenis klub Prelog osnovan je 01.10.1986. i osnovna mu je zadaća organizirano bavljenje tenisom. Prije svega u radu sa djecom od prvih koraka pa preko organiziranja natjecanja za djecu i odraslih igrača pa sve do rekreativnog bavljenja tenisom.

Klub ima i održava 5 zemljanih igrališta te klupske prostorije sa svlačionicama te broji 100-tinjak članova. U zadnje vrijeme je klub poznat po velikom broju dama koje aktivno igraju tenis.